Visina: 1380mm
Širina: 845mm
Dubina: 645mm
Težina: 349kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 40cm
Snaga ložišta: 3­-12kW
Nominalna snaga: 7 kW
Kapacitet grijanja: 45-180  m²
Efikasnost: 80%
Temperatura ispušnih plinova: 330  ⁰C
Pripadajuće ložište: N-24

  • 01634bad2d590e871642196af6ce0af9
  • 2acf4244e7e7f1132dca951758552cf3