Visina: 1320mm
Širina: 930mm
Dubina: 560mm
Težina: 247kg
Promjer dimovodne cijevi: 180mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 40cm
Snaga ložišta: 7-14kW

Snaga zagrijavanja vode: 4-10kW
Efikasnost: 87%

Dimenzije stakla: 710x386mm
Temperatura ispušnih plinova: 169⁰C

Cijena: 19.772,52kn sa PDV-om i dostavom