Visina: 1470 mm
Širina: 1270 mm
Dubina: 620 mm
Težina: 507 kg
Promjer dimovodne cijevi: 200 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 50 vm
Snaga ložišta: 6-12 kW
Nominalna snaga: 9 kW
Kapacitet grijanja: 90-200 m²
Efikasnost: 81 %
Temperatura ispušnih plinova: 265 ⁰C
Pripadajuće ložište: N-27

  • ba
  • bar
  • barce
  • barcel