Visina: 1145mm
Širina: 535mm
Dubina: 535mm
Težina: 128kg
Promjer dimovodne cijevi: 180mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 33cm
Snaga ložišta: 5-8kW
Efikasnost: 82%

Dimenzije stakla: 480x480x532mm
Temperatura ispušnih plinova: 267⁰C

Cijena: 15.347,71kn sa PDV-om i dostavom