Visina: 1560mm
Širina: 990mm
Dubina: 650mm
Težina: 308kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 35cm
Snaga ložišta: 3-10kW
Nominalna snaga: 6,4kW
Kapacitet grijanja: 30-150m²
Efikasnost: 80%
Temperatura ispušnih plinova: 316⁰C
Pripadajuće ložište: NI-22

  • 22d7c73caef134df61bc01c229693178
  • 2fe59505fa88b3cf88844fe6a361c144