Visina: 1985-2385mm
Širina: 620mm
Dubina: 620mm
Težina: 305-343kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 4,5-10kW
Nominalna snaga: 5,2kW
Kapacitet grijanja: 50-150m²
Efikasnost: 81%
Temperatura ispušnih plinova: 298⁰C
Pripadajuće ložište: N-36V

  • 318d255ef55a280c17ccfc60142a3440
  • 5afcaeb7fcf485371e146b3e48a99374
  • cc17da5150cc50f89a41b08ee9e21141