Visina: 1260mm
Širina: 470mm
Dubina: 365mm
Težina: 115kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-8kW
Nominalna snaga: 5kW
Kapacitet grijanja: 45-120m²
Efikasnost: 80%
Temperatura ispušnih plinova:  295⁰C

  • duo2