Visina: 1275mm
Širina: 470mm
Dubina: 365mm
Težina: 150kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-8kW
Nominalna snaga: 5kW
Kapacitet grijanja: 45-120m²
Efikasnost: 80,4%
Temperatura ispušnih plinova:  293⁰C

  • DU6
  • DUO6