Visina: 1775-2380mm
Širina: 1250mm
Dubina: 880mm
Težina: 312-382kg
Promjer dimovodne cijevi: 175mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 3-14kW
Nominalna snaga: 6,7kW
Kapacitet grijanja: 45-200m²
Efikasnost: 78%
Temperatura ispušnih plinova: 325⁰C
Pripadajuće ložište: NI-25

  • 73a3f28dd69c44dc2fe8c3416121bbcd
  • ad707e2b8436a7bde7c0a5342f0921b9
  • c7ed347a47b6741b53298fa7dfb783da