Visina: 1530-1795 mm
Širina: 700-720 mm
Dubina: 425-440 mm
Težina: 229-248 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 35 cm
Snaga ložišta: 2-10 kW
Nominalna snaga: 6 kW
Kapacitet grijanja: 30-150 m²
Efikasnost: 79 %
Temperatura ispušnih plinova: 350 ⁰C
Pripadajuće ložište: N-21

  • 9598f706799eed5c33b3944ca5bee81b
  • b46fc7449f2b3bc579f8bbc3a50f5221