Visina: 1930-2380mm
Širina: 1430mm
Dubina: 745mm
Težina: 497-527kg
Promjer dimovodne cijevi: 175mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 3-14kW
Nominalna snaga: 6,7kW
Kapacitet grijanja: 45-200m²
Efikasnost: 78%
Temperatura ispušnih plinova: 335⁰C
Pripadajuće ložište: NI-25

  • 0069ec58d7310482f2751e2e091cb20f
  • 231bd1c2b5e8844d286bc9ddcbc48e36
  • 7e92180d558da9b6f6bd64276d66553e
  • ad5f1cd6d16633dcadd652742301a8eb