Visina: 1340 mm
Širina: 1430 mm
Dubina: 420 mm
Težina: 425 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 50 cm
Snaga ložišta: 3-6 kW
Nominalna snaga: 7 kW
Kapacitet grijanja: 40-90 m²
Efikasnost: 81 %
Temperatura ispušnih plinova: 281 ⁰C
Pripadajuće ložište: X-25F

  • ac139b16fbffa415a2876f51bb18d79e
  • ea038c8b53ad271744a7ad68d7e3c652