Visina: 1360  mm
Širina: 1400 mm
Dubina: 610 mm
Težina: 475 kg
Promjer dimovodne cijevi: 200 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 50 cm
Snaga ložišta: 6-12 kW
Nominalna snaga: 9 kW
Kapacitet grijanja: 90-180 m²
Efikasnost: 81 %
Temperatura ispušnih plinova: 290 ⁰C
Pripadajuće ložište: Q-27FL (N27)

  • lu
  • lug
  • lugano