Visina: 1900 mm
Širina: 1400 mm
Dubina: 860 mm
Težina: 548 kg
Promjer dimovodne cijevi: 200 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 50 cm
Snaga ložišta: 6-12 kW
Nominalna snaga: 10 kW
Kapacitet grijanja: 90-180 m²
Efikasnost: 81 %
Temperatura ispušnih plinova: 330 ⁰C
Pripadajuće ložište: Q-30FL (N-30D)

  • Malaga_contentfull