Visina: 1515-2380 mm
Širina: 790 mm
Dubina: 790 mm
Težina: 346-465 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30 cm
Snaga ložišta: 4,5-10 kW
Nominalna snaga: 5,2 kW
Kapacitet grijanja: 50-150 m²
Efikasnost: 81 %
Temperatura ispušnih plinova: 330 ⁰C
Pripadajuće ložište: N-36A

  • 69bafa599d19a1d41d58295b5c4a0a3c
  • 732f90e0d93abedf0becc8a99ee7640a
  • 87d61eeae63042d71eae0c0ca3fd1128
  • 8f4c89d37b79e7366b138d2a8bc15284
  • ed27ac74aefefcad087eb81aefe1f298