Visina: 1063mm
Širina: 562mm
Dubina: 427mm
Težina: 108kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 35cm
Snaga ložišta: 3-10kW
Nominalna snaga: 6,4kW
Kapacitet grijanja: 30-150m²
Efikasnost: 80%
Kamini kojima pripada: Geilo, Paris, Tine, Napoli, Roma, Brage

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.nordpeis.com.hr/images/ARTIKLI/NI_22