Visina: 1780 mm
Širina: 500 mm
Dubina: 500 mm
Težina: 245 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30 cm
Snaga ložišta: 3-8 kW
Nominalna snaga: 6 kW
Kapacitet grijanja: 45-120 m²
Efikasnost: 80 %
Temperatura ispušnih plinova: 320 ⁰C

  • ode
  • odense