Visina: 1310mm
Širina: 750mm
Dubina: 530mm
Težina: 410kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 40cm
Snaga ložišta: 2-10kW
Nominalna snaga: 7kW
Kapacitet grijanja:  30-150m²
Efikasnost: 82%
Temperatura ispušnih plinova: 298⁰C
Pripadajuće ložište: N-20 (N-20F)

  • 4355ee81cd6a5b4a37e7d3b4f25a0a79
  • 48ef1985be2d2614103ca11b8fb1c74b
  • b0703e941e9a19c6a95a83e1cb80609a
  • ec4fb90a4a4672bdbf1fd52990ccfde0
  • ec6b2772692d0ff721edea2d1d8d9410
  • ecbe12e52af7246eb7e953582123ad2f