Visina: 1050mm
Širina: 735mm
Dubina: 486mm
Težina: 125kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 5-8,5kW
Efikasnost: 79%

Dimenzije stakla: 656x413mm
Temperatura ispušnih plinova: 345⁰C

Cijena: 12.419,41kn sa PDV-om i dostavom