Visina: 1090mm
Širina: 785mm
Dubina: 495mm
Težina: 180kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 55cm
Snaga ložišta: 6-10kW
Efikasnost: 78%

Dimenzije stakla: 706x446mm
Temperatura ispušnih plinova: 377⁰C

Cijena: 13.055,14kn sa PDV-om i dostavom