Visina: 1380mm
Širina: 855mm
Dubina: 580mm
Težina: 183kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 5-8,5kW
Efikasnost: 79%

Dimenzije stakla: 656x413mm
Temperatura ispušnih plinova: 345⁰C

Cijena: 14.355,82kn sa PDV-om i dostavom