Visina: 625mm
Širina: 325mm
Dubina: 510mm
Težina: 72kg
Promjer dimovodne cijevi: 125mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 2-6kW
Nominalna snaga:  4,5kW
Kapacitet grijanja: 15-90m²
Efikasnost: 73%
Temperatura ispušnih plinova: 310⁰C

  • d631af008e8fbeedd1f2db39283d9f36
  • fe901a752f3a26152f15c0946914991a