Visina: 1530mm
Širina: 1080mm
Dubina: 465mm
Težina: 356kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 40cm
Snaga ložišta: 2-10kW
Nominalna snaga: 7kW
Kapacitet grijanja: 30-150m²
Efikasnost: 82%
Temperatura ispušnih plinova: 285⁰C
Pripadajuće ložište: N-21

  • 541279b960bd0720a92ac20726381fb1
  • be9572ca88d17266966fadb0173b1223
  • fe1b0d683fa3d240cb6b74826e2f2fb3