SPECIFIKACIJA ložišta NI 22

Visina: 1063mm
Širina: 562mm
Dubina: 427mm
Težina: 108kg
Snaga ložišta: 3-10kW (6kW)
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Stupanj iskorištenosti: 80%
Dužina cjepanice za loženje: 40cm
Stara cijena: 10.250,00kn
Nova cijena: 7.450,00kn

SPECIFIKACIJA KAMINA Praha ložište staklo sa tri strane

Visina: 1750mm niža, 2380mm viša
Širina: 554mm
Dubina: 463mm
Težina: 253kg - 317kg viša
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje: 40cm
Snaga ložišta: 4,5-9kW (5,4kW)
Efikasnost: 81,9%
Stara cijena: 25.350,00kn
Nova cijena: 21.460,00kn

 

SPECIFIKACIJA KAMINA Amsterdam kutni

Visina: 1380mm
Širina: 845mm
Dubina: 645mm
Težina: 349kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje: 45cm
Snaga ložišta: 6-12kW (7kW)
Efikasnost: 79,6%
Stara cijena: 24.500,00kn
Nova cijena: 21.450,00kn

 

SPECIFIKACIJA KAMINA Pisa

Visina: 1683mm
Širina: 593mm + 300mm
Dubina: 466mm
Težina: 266kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje: 40cm
Snaga ložišta: 4,5-9 kW (5,4kW)
Efikasnost: 81,9%
Stara cijena: 29.100,00kn
Nova cijena: 25.100,00kn

SPECIFIKACIJA KAMINA Tine kutni ili ravni model

Visina: 1565mm
Širina: 1000mm
Dubina: 710mm
Težina: 246kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje: 35cm
Snaga ložišta: 3-10kW (6kW)
Efikasnost: 80%
Stara cijena: 18.500,00kn
Nova cijena: 14.500,00kn