SPECIFIKACIJA KAMINA Praha ložište staklo sa tri strane

Visina: 1750mm niža, 2380mm viša
Širina: 554mm
Dubina: 463mm
Težina: 253kg - 317kg viša
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje: 40cm
Snaga ložišta: 4,5-9kW (5,4kW)
Efikasnost: 81,9%
Stara cijena: 25.350,00kn
Nova cijena: 21.460,00kn