SPECIFIKACIJA KAMINA Tine kutni ili ravni model

Visina: 1565mm
Širina: 1000mm
Dubina: 710mm
Težina: 246kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje: 35cm
Snaga ložišta: 3-10kW (6kW)
Efikasnost: 80%
Stara cijena: 18.500,00kn
Nova cijena: 14.500,00kn