SPECIFIKACIJA ložišta NI 22

Visina: 1063mm
Širina: 562mm
Dubina: 427mm
Težina: 108kg
Snaga ložišta: 3-10kW (6kW)
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Stupanj iskorištenosti: 80%
Dužina cjepanice za loženje: 40cm
Stara cijena: 10.250,00kn
Nova cijena: 7.450,00kn