Visina: 1205mm
Širina: 440mm
Dubina: 440mm
Težina: 104kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-8kW
Nominalna snaga: 6,2kW
Kapacitet grijanja: 45-120m²
Efikasnost: 80%
Temperatura ispušnih plinova: 295⁰C

  • q1
  • qu1
  • quadro1