Visina: 1335mm
Širina: 545mm
Dubina: 440mm
Težina: 118kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-8kW
Nominalna snaga: 6,2kW
Kapacitet grijanja: 45-120m²
Efikasnost: 80%
Temperatura ispušnih plinova: 295⁰C

  • Q3
  • QU3
  • QUADRO3