Visina: 1600-2000 mm
Širina: 600 mm
Dubina: 600 mm
Težina: 332 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30 cm
Snaga ložišta: 4-8 kW
Nominalna snaga: 5 kW
Kapacitet grijanja: 6O-120 m²
Efikasnost: 79 %
Temperatura ispušnih plinova: 350 ⁰C

  • 0d27a4a1c83d91072e6d914f1b6d4d01
  • 585eacbadbf2f131cefd15bad823e4ee
  • 61f5923daa8e695f974ba3520802b722
  • 68582806d301c9509b6df763219dfb13
  • 7a418fa485c830906f1215a3f9f315fe
  • 8d7a99f18373be8799390121578b5a8f
  • bd2de73b1ee2da6c794f79052d8f0760