Akumulacijski kamini "kaljeve peći"

 

 

Visina: 1740mm +1(2168mm)
Širina: 800 mm
Dubina: 567mm
Pozicija spajanja na dimnjak: gore,bočno ili iza
Težina: 980kg
Snaga: 2,0kW
Promjer dimnjaka: 150mm
Dužina cjepanice max.: 40cm
Vanjski zrak: DA
Iskoristivost: 90%
Efekt grijanja
100% -> 4,4 h
50% -> 16,7 h25% -> 27 h
Efekt grijanja model +1
100% -> 4,4 h
50% -> 16,7 h
25% -> 27 h