Akumulacijski kamini "kaljeve peći"

 

 

Visina: 1485mm
Širina: 680mm
Dubina:480mm
Pozicija spajanja na dimnjak: gore,bočno ili iza
Težina: 610kg
Snaga: 2,4kW
Promjer dimnjaka: 150mm
Dužina cjepanice max.: 30cm
Vanjski zrak: DA
Iskoristivost: 84%
Efekt grijanja
100% after 4,9 h
50% after 14,1 h
25% after 21,7 h
Efekt grijanja model +1
100% after 5,7 h
50% after 13 h
25% after 20,5 h