Akumulacijski kamini "kaljeve peći"

 

 

Visina: 1650mm +1 (2050mm) + 2 (2450mm)
Širina: 1150mm
Dubina: 600mm
Pozicija spajanja na dimnjak: gore, bočno ili iza
Težina: 1330kg, +1 (1672kg), +2 (2014kg)
Snaga: 3,9kW +1 4,1kW +2 4,3kW
Promjer dimnjaka: 150mm
Dužina cjepanice: max 50cm
Vanjski zrak: DA
Iskoristivost: 87,6% +1 (89,0%), +2 (90,5%)
Efekt grijanja
100% after 6,7 h
50% after 10,6 h
25% after 22,6 h
Efekt grijanja +1
100% after 6,9 h
50% after 10,4 h
25% after 21,7 h
Efekt grijanja +2
100% after 7 h
50% after 10,1 h
25% after 20,8 h