Visina: 955-1900mm
Širina: 470mm
Dubina: 735mm
Težina: 95-141kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-8kW
Nominalna snaga: 5kW
Kapacitet grijanja: 45-120m²
Efikasnost: 81%
Temperatura ispušnih plinova:  285⁰C
 

  • S
  • SM
  • SMA
  • SMARTY
  • SS
  • sss