Visina: 1002mm
Širina: 600mm
Dubina: 450mm
Težina: 90kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 40cm
Snaga ložišta: 4-8kW
Efikasnost: 77%

Dimenzije stakla: 522x350mm
Temperatura ispušnih plinova: 325⁰C

Cijena: 9.312,31kn sa PDV-om i dostavom