Visina: 1002mm
Širina: 665mm
Dubina: 460mm
Težina: 99kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 4-8kW
Efikasnost: 77%

Dimenzije stakla: 610x400x360mm
Temperatura ispušnih plinova: 267⁰C

Cijena: 14.541,73kn sa PDV-om i dostavom