Visina: 1050mm
Širina: 735mm
Dubina: 486mm
Težina: 119kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 50cm
Snaga ložišta: 7-12kW
Efikasnost: 75%

Dimenzije stakla: 656x413mm
Temperatura ispušnih plinova:  372⁰C

Cijena: 11.501,81kn sa PDV-om i dostavom