Visina: 1090mm
Širina: 785mm
Dubina: 495mm
Težina: 145kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 60cm
Snaga ložišta: 11-16kW
Efikasnost: 76%

Dimenzije stakla: 706x446mm
Temperatura ispušnih plinova: 370⁰C

Cijena: 12.362,69kn sa PDV-om i dostavom