Visina: 1260mm
Širina: 875mm
Dubina: 665mm
Težina: 147kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 4-8kW
Efikasnost: 77%

Dimenzije stakla: 610x400x360mm
Temperatura ispušnih plinova: 325⁰C

Cijena: 17.339,59kn sa PDV-om i dostavom