Visina: 1380mm
Širina: 855mm
Dubina: 580mm
Težina: 165kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 50cm
Snaga ložišta: 7-12kW
Efikasnost: 75%

Dimenzije stakla: 656x413mm
Temperatura ispušnih plinova: 372⁰C

Cijena: 14.429,44kn sa PDV-om i dostavom