Visina: 1380mm
Širina: 905mm
Dubina: 585mm
Težina: 145kg
Promjer dimovodne cijevi: 200mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 60cm
Snaga ložišta: 11-16kW
Efikasnost: 76%

Dimenzije stakla: 706x446mm
Temperatura ispušnih plinova: 370⁰C

Cijena: 14.664,62kn sa PDV-om i dostavom