Visina: 1160 mm
Širina: 665-995 mm
Dubina: 400 mm
Težina: 189 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 40 cm
Snaga ložišta: 2-10 KW
Nominalna snaga: 7 kW
Kapacitet grijanja: 30-150 m²
Efikasnost: 82 %
Temperatura ispušnih plinova: 302 ⁰C
Pripadajuće ložište: N-20

  • 283c8b2034c6adff861428d0cb35de2a
  • 2a7b8bb0a5b74c65cc779ec43616638f
  • 2c43a47ad79236e7b797c376117a9fb3
  • 51443981e352324e368d55b6849b07d4
  • 7914d90792ffda2faae1e765edeb64ff