Visina: 1850 mm
Širina: 850 mm
Dubina: 480 mm
Težina: 423 kg
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30 cm
Snaga ložišta: 4,5-10 kW
Nominalna snaga: 7 kW
Kapacitet grijanja: 65-150 m²
Efikasnost: 80 %
Temperatura ispušnih plinova: 375 ⁰C
Pripadajuće ložište: N-23G

  • tok
  • tokyo