Visina: 1006mm
Širina: 436mm
Dubina: 364mm
Težina: 84kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-6kW
Nominalna snaga: 4,5kW
Kapacitet grijanja: 40-90m²
Efikasnost: 82%
Temperatura ispušnih plinova: 278⁰C

  • uno1