Visina: 1012mm
Širina: 420mm
Dubina: 348mm
Težina: 91,5kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-6kW
Nominalna snaga: 4,5kW
Kapacitet grijanja: 40-90m²
Efikasnost: 82%
Temperatura ispušnih plinova: 278⁰C

  • un2
  • uno2