Visina: 745mm
Širina: 455mm
Dubina: 465mm
Težina: 106kg
Promjer dimovodne cijevi: 125mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 2-8kW
Nominalna snaga: 6,8kW
Kapacitet grijanja: 30-120m²
Efikasnost: 73%
Temperatura ispušnih plinova: 312⁰C

  • b784313777a626f4ec448e4d315075d5
  • fc216be555939705772405a382317fd9